Blackroll meets Yoga

קצב השיעור
מורים בסטודיו
שיעורים במערכת

תרגול שבו נעשה שימוש בגלילי עיסוי במטרה לשחרר רקמות חיבור ושרירים לשיפור התרגול והמנעות מפציעות בעתיד (אלמד כמובן מה היא רקמת החיבור ועוד הרבה).

נשלב את כל עולמות האתה יוגה

נדייק בתנוחות ,נשהה בתנוחה וגם ניצור תנועה זורמת (מוביליטי) לתנוחות מעולם הפילאטיס והפונקציונלי.